Условия за ползване (ОУ)

Последна актуализация: 9th of December, 2021

Моля, прочетете внимателно тези условия за ползване („условия“, „общи условия“), преди да използвате уебсайта на XXXPornoIgri.com („услугата“), управляван от XXXPornoIgri.com („нас“, „ние“, „нашите").


Условия за ползване

Ние ще ви предоставим нашите услуги, които са предмет на условията, посочени по-долу в този документ. Всеки път, когато посещавате този уебсайт, използвате неговите услуги или изтегляте софтуер, както и правите покупки, Вие приемате следните условия. Ето защо ви призоваваме да ги прочетете внимателно.


Политика За Поверителност

Нашата политика за поверителност може да бъде намерена тук: https://xxxpornoigri.com/privacy/


Авторски права

Нашата политика за защита на личните данни можете да намерите тук: https://xxxpornoigri.com/dmca/


Комуникации

Цялата комуникация с нас е електронна. Всеки път, когато ни изпратите имейл или посетите нашия уебсайт, ще комуникирате с нас. Вие се съгласявате да получавате съобщения от нас. Ако се абонирате за новините на нашия уебсайт, ще получавате редовни имейли от нас. Ние ще продължим да комуникираме с вас, като публикуваме новини и известия на нашия уебсайт и като ви изпращаме имейли. Вие също така се съгласявате, че всички уведомления, оповестявания, споразумения и други съобщения, които ви предоставяме по електронен път, отговарят на законовите изисквания тези съобщения да бъдат в писмена форма.


Приложимо Право

Посещавайки този уебсайт, вие се съгласявате, че законите на държавата, в която пребивавате, без да се вземат предвид принципите на стълкновителното законодателство, ще уреждат тези условия на услугата или всякакви спорове от всякакъв вид, които могат да възникнат между XXXPornoIgri.com и вас , или неговите бизнес партньори и сътрудници.


Спорове

Всеки спор, свързан по какъвто и да е начин с вашето посещение на този уебсайт или с продукти, които сте изтеглили от нас, се решава от държавния или федералния съд на страната, в която живеете, и вие се съгласявате с изключителната юрисдикция и място на тези съдилища.

За потребителите с разплащателни сметки-всички депозити се считат за дарения и не подлежат на възстановяване при никакви обстоятелства.


Коментари, Отзиви и имейли

Посетителите могат да публикуват съдържание, стига то да не е нецензурно, незаконно, клеветническо, заплашително, нарушаващо правата на интелектуална собственост, инвазивно за неприкосновеността на личния живот или вредно по какъвто и да е друг начин за трети страни. Съдържанието трябва да бъде свободно от софтуерни вируси, политически кампании и търговски предложения.

Ние си запазваме всички права (но не и задължението) да премахваме и/или редактираме такова съдържание. Когато публикувате своето съдържание, вие предоставяте на XXXPornoIgri.com неизключително, безвъзмездно и неотменимо право да използва, възпроизвежда, публикува, променя такова съдържание по целия свят във всяка медия.


Лиценз и достъп до сайта

Ние ви предоставяме ограничен лиценз за достъп и лично ползване на този уебсайт. Нямате право да го сваляте или променяте. Това може да стане само с писмено съгласие от нас.

Целият софтуер, представен на сайта, е лицензиран от законните му собственици и е представен само като демо версии. След като използвате Услугата, трябва да закупите оригиналната версия от нейните автори.


Отговорност

Тъй като целият софтуер е намерен в публичен достъп в интернет, ние не носим никаква отговорност за каквито и да е ефекти от използването на представения софтуер. Целият софтуер е проверен с антивируси и е представен такъв, какъвто е. Ние няма да носим отговорност за загуби или щети, причинени от него.


Ограничения за изтегляне

Вашата максимална скорост на изтегляне изцяло зависи от вашия интернет доставчик и в никакъв случай не може да бъде наша отговорност.


Потребителски Акаунт

Ако сте собственик на акаунт на нашия уебсайт, вие сте единствено отговорни за поддържането на поверителността на личните си потребителски данни (потребителско име и парола). Вие носите отговорност за всички дейности, които се извършват с Вашия акаунт или парола.

Ние си запазваме Всички права да прекратяваме акаунти, да редактираме или премахваме съдържание и да анулираме поръчки по свое усмотрение.

Вие сте на 18 години или по-възрастни?

Предупреждение-Съдържание За Възрастни
Вие сте на 18 години или по-възрастни?